Lưu trữ GX - Lexus Thăng Long

Mẫu xe GX mới

SANG TRỌNG – TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH

GX

Ngoại thất:    

Trắng White Pearl Crystal Shine <077>

Từ 5,690,000,000 VNĐ

GX

Ngoại thất:    

Ghi Mercury Gray Mica <1H9>

Từ 5,690,000,000 VNĐ

GX

Ngoại thất:    

Bạc Sonic Titanium <1J7>

Từ 5,690,000,000 VNĐ

GX

Ngoại thất:    

Đen Black <202>

Từ 5,690,000,000 VNĐ

GX

Ngoại thất:    

Đen Starlight Black <217>

Từ 5,690,000,000 VNĐ

GX

Ngoại thất:    

Đỏ Garnet Red Mica <3S0>

Từ 5,690,000,000 VNĐ

GX

Ngoại thất:    

Nâu Fire Agate Mica Metallic <4v3>

Từ 5,690,000,000 VNĐ

GX

Ngoại thất:    

Xanh Deep Blue Mica <8X5>

Từ 5,690,000,000 VNĐ

TOP

096 382 1818