Lưu trữ LX - Lexus Thăng Long

Mẫu xe LX mới

VỮNG TIN CHINH PHỤC – MỌI THỬ THÁCH

LX

Ngoại thất:    

Trắng Sonic Quartz <085>

Từ 8,340,000,000 VNĐ

LX

Ngoại thất:    

Ghi Mercury Gray Mica <1H9>

Từ 8,340,000,000 VNĐ

LX

Ngoại thất:    

Đen Black <202>

Từ 8,340,000,000 VNĐ

LX

Ngoại thất:    

Nâu Sleek Ecru Metallic <4U7>

Từ 8,340,000,000 VNĐ

LX

Ngoại thất:    

Bạc Sonic Titanium <1J7>

Từ 8,340,000,000 VNĐ

LX

Ngoại thất:    

Starlight Black

Từ 8,340,000,000 VNĐ

LX

Ngoại thất:    

Xanh Deep Blue MC <8X5>

Từ 8,340,000,000 VNĐ

TOP

096 382 1818