Lưu trữ NX - Lexus Thăng Long

Mẫu xe NX mới

DẪN ĐẦU MỌI NGÃ RẼ

NX

Ngoại thất:    

Trắng Sonic Quartz <085>

Từ 2,560,000,000 VNĐ

NX

Ngoại thất:    

Bạc Platinum Silver Metallic <1J4>

Từ 2,560,000,000 VNĐ

NX

Ngoại thất:    

Bạc Sonic Titanium <1J7>

Từ 2,560,000,000 VNĐ

NX

Ngoại thất:    

Ghi Mercury Gray Mica <1H9>

Từ 2,560,000,000 VNĐ

NX

Ngoại thất:    

Đen Graphite Black <223>

Từ 2,560,000,000 VNĐ

NX

Ngoại thất:    

Đen Black <212>

Từ 2,560,000,000 VNĐ

NX

Ngoại thất:    

Nâu Amber Crystal Shine <4X2>

Từ 2,560,000,000 VNĐ

NX

Ngoại thất:    

Xanh Sparkling Meteor Metallic <8X9>

Từ 2,560,000,000 VNĐ

NX

Ngoại thất:    

Đỏ Red Mica Crystal Shine <3R1>

Từ 2,560,000,000 VNĐ

TOP

096 382 1818